הכשרה מודולרית בתחום הוראת המדעים

השתלמות מודולרית למורי המדעים של בתי הספר היסודיים וחט”ב

הרכבת מסלול הכשרה למורי המדעים המורכב ממודולות המשלבות תוכן מדעי , מיומנויות הערכה -למידה -הוראה ואפשרות ליישום בבית הספר.

לקראת שנת תש”פ מוצג היצע של מודולות בנות 10 שעות לימוד כל אחת.

ניתן לבחור 3 מודולות המסתכמות ל 30 שעות לימוד במגוון נושאים לבחירת המורה:

לפרטים נוספים ניתן לפנות לד”ר אורנה רוזן 054-4669993