מנכ"ל הכתה

תכל’ס לנהל את הכתה

מעניין אם גם אצלכם זה קורה?

• התלמידים עושים שיעורי בית יום כן ויום לא? (היום לא)
• הזמן נגמר ואתם באמצע המערך?
• הטלפון הנייד לא עוזב את היד של התלמידים?
• התירוצים של התלמידים מגוונים, הלמידה פחות?

אם כן, ובנינו, גם אם לא, אתם מוזמנים להצטרף לקורס המקוון ולהיות המנכ”לים של הכתה שלכם

מה בקורס?
סל כלים יישומיים ומידיים לניהול ההוראה, השיעור והכיתה.
מנהלים מההתחלה ועד הסוף– כלים לפתיחה מסקרנת ומעוררת של השיעור וכלים אפקטיביים לסיום שיעור מוצלח במיוחד.
ניהול הכיתה כקבוצה חברתית- כלים לבניית הכיתה כקבוצה חברתית וליצירת אווירה חיובית כתנאי ללמידה משמעותית.
ניהול ההוראה- שיטות לשיפור הישגי תלמידים באמצעות ציפיות גבוהות, שיטות לארגון השיעור בצורה נכונה ודרכים מומלצות לשיתוף תלמידים בשיעור.
ניהול מיומנויות הלמידה- מגלים את סולם סגנונות הלמידה המתאים למורה ולמגוון התלמידים.
ניהול המשימות- הכנת תלמידים למבחנים, מתן שיעורי בית יעילים ועבודה במודל של כיתה הפוכה.
ניהול העבודה בקבוצות- הדרך האפקטיבית לבניית קבוצות למידה, הקניית כללי עבודה בקבוצה ובניית תהליכי הערכה לעבודה בקבוצות.
ניהול המוטיבציה והשונות בכיתה- מיפוי הגורמים המוטיבציוניים של התלמידים (ושל המורים), ניתוח סוגי האינטליגנציות של התלמידים והתאמת ההוראה בהתאם.
ניהול התגובות הרגשיות- הדרכים לניהול סביבת החיים בכיתה, ההיבטים הרגשיים של המורה והתלמידים וכלים להתמודדות עם התנהגויות רגשיות מגוונות.
ניהול הערכה ומשוב- ביצוע אירועי הערכה לתלמיד, הקשר שבין ערכים להערכה והערכת עמיתים.