תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה ההטרוגנית

תלמידים מחוננים הינם בעלי מאפיינים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים ייחודיים, ולכן מתבקשת עבורם התייחסות שונה של מערכת החינוך ומתן מענה הוליסטי  – לימודי רגשי וחברתי – מותאם.

מתן מענה לצרכיהם של התלמידים המחוננים והמצטיינים צריכה להיות מבוססת על הכרת המאפיינים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים של תלמידים אלו, על שימוש במתודות לניהול שיעור, המאפשרות מתן מענה דיפרנציאלי, ועל יישום פדגוגיות הוראה מותאמות.

בכיתה ההטרוגנית נמצאים גם תלמידים נוספים בעלי יכולות גבוהות – תלמידים מחוננים ומצטיינים שלא אותרו; תלמידים מוכשרים בתחום דעת אחד או שניים; תלמידים המראים התלהבות וסקרנות ומוטיבציה גבוהה ללמידה עצמית. כלים אלו יתנו מענה גם להם.

 

מעוניינים ללמוד על מתן מענה לתלמידים בעלי יכולות גבוהות בכיתתכם?

השתתפו במודולות לפיתוח מקצועי, במרכז הפסג”ה, בתחום המחוננים והמצטיינים בכיתה ההטרוגנית. הלמידה במודולות, היא בדרך סדנאות פעילות, תוך מתן דגש על כלים לניהול שיעור, על פדגוגיות מיטביות למתן מענה דיפרנציאלי, על יצירת שיח, על טיפוח מיומנויות חשיבה גבוהות ועל עידוד חדשנות וחשיבה יצירתית.

 

עוד על מתן מענה מותאם למחוננים ומצטיינים בכיתה ההטרוגנית בקישורים הבאים:

ליטמנוביץ ע. שילוב וקידום מחוננים ומצטיינים בבתי ספר יסודיים הטרוגניים, היוזמה למחקר יישומי בחינוך, המכללה האקדמית לחינוך ע”ש דוד ילין 2018

גולן ש, קוקווקא ד.  אגרת רכזי השתלבות מספר 6 (בעברית) בנושא המחוננים והמצטיינים בכיתה ההטרוגנית. האיגרת מופיעה גם בערבית, אגף א’ לחינוך יסודי, משרד החינוך 2019.

סרטון המחונן 24/7 – הסרטון מתאר את מאפייניהם הרגשיים של תלמידים מחוננים.

סרטון המחונן 24/7 אתגר בכיתה – הסרטון בוחן את האתגרים בהוראת מחוננים בכיתה רגילה וכיצד מתמודדים איתם.

 

להרשמה באתר התיק תק- השתלמות מספר 61