מכוונות עצמית בלמידה

כלים ודוגמאות

 

 

כלים ישומיים

דוגמאות מהשטח