מכוונות עצמית בלמידה

מסלול התנסות

 

פרטים כלליים אודות המסלול:

-המסלול מתקיים בבית הספר לאורך שנת הלימודים ומיועד לצוות בית הספר.

-היקף  60 שעות אקדמיות (45 הנחייה חיצונית, 15 שעות בהנחייה פנימית של הצוות, לפי החלטת המנהל)

-תאריכי המפגשים: יתואמו מול כל בית ספר ולוח הזמנים המתאים עבורו.

 

מדוע להצטרף למסלול?

-בית ספר המעוניין ליישם את המכוונות העצמית בלמידה ברמת התנסות.

-בשלב הראשון הלמידה תתקיים במסגרת הצוות כקהילה מקצועית לומדת, בשלב השני הצוות יתנסה בהנחיית מכוונות עצמית ברמת התנסות עם התלמידים. בשלב השלישי הצוות ישתמש בפדגוגיה זו כדרך מרכזית להוראה בבית הספר.

-השתתפות בתהליך מונחה כדוגמה של הנחיית מכוונות עצמית ברמת התנסות: יישום של למידה היברידית, הנחיית מסע למידה, הנחיית רפלקציות, דגש על תהליכים חברתיים-רגשיים, כולל גיבוש הצוות, הוראה ללא הקנייה.

 

תוכן המסלול:

חצי שנה ראשונה – הכשרת המורה כמנחה להובלת תהליכי למידה, כולל ניהול שיח אישי, החזקת מרחב הלמידה, דרכי הערכה ורפלקציה.

חצי שנה שנייה – המורה עובד עם התלמידים בתוך מערכת השעות הקיימת, כלומר מתקיים איזון בין מחויבות לתוכנית הלימודים למחויבות למכוונות עצמית, אשר שמות דגש על מיומנויות לומד עצמאי (או לומד עצמאי בצוות).  בשלב הראשון, המורים יתנסו בתהליך למידה קצר (שבועיים), לאחר רפלקציה והסקת מסקנות הצוות יוביל תהליכי למידה ארוכים יותר עד ליישום מלא במערכת השעות (לפי שיקול דעת של הצוות).