מכוונות עצמית בלמידה

מסלול מואץ - מימוש

 

פרטים כלליים אודות המסלול:

-המסלול מתקיים בבית הספר לאורך שנה.

-היקף: 60 שעות אקדמיות. (45 בהנחייה, 15 שעות בהנחייה פנימית של הצוות, לפי החלטת המנהל)

-תאריכי המפגשים: יתואמו מול כל בית ספר ולוח הזמנים המתאים עבורו.

 

מדוע להצטרף למסלול?

-בית ספר המעוניין ליישם את הפדגוגיה של למידה במכוונות עצמית כבר בשנת הלימודים הקרובה. הלמידה של צוות המורים תתקיים תוך כדי תנועה, התנסות ולמידה, ניסוי וטעייה. שינוי הסדירויות ודרכי ההערכה יבוצעו במיידית וההכנות אליו ייערכו בקיץ הקרוב.

-השתתפות בתהליך מונחה, המהווה מודלינג של הנחיית למידה במכוונות עצמית: יישום של למידה היברידית, הנחיית מסע למידה, הנחיית רפלקציות, דגש על תהליכים חברתיים-רגשיים, כולל גיבוש הצוות, הוראה ללא הקנייה.

 

תוכן המסלול:

-בחודשים יוני-אוגוסט: הצוות המוביל יבנה סדירויות לקראת שנת הלימודים הקרובה ויציג אותה לצוות המורים עוד במהלך יוני שנה זו. (תשפ”א)

-בחודש אוגוסט: המורים יקבלו הכשרה ראשונית בלמידה במכוונות עצמית בדגש על החזקת מרחב ודרכי הערכה.

-בחודש ספטמבר: יציאה לשטח וביצוע למידה במכוונות עצמית, למידה של כל צוות המורים תוך כדי התנסות עם התלמידים.

-במהלך השנה: המנחה ילווה את בית הספר אחת לשבוע, כולל צפייה בשיעורים, רפלקציה וקיום קהילה 

מקצועית לומדת.