מכוונות עצמית בלמידה

מסלול מכינה

 

פרטים כלליים אודות המסלול:

-המסלול מתקיים בבית הספר לאורך שנת הלימודים ומיועד לצוות בית הספר.

-היקף: 60 שעות אקדמיות (45 עם הנחייה חיצונית, 15 שעות בהנחייה פנימית של הצוות, לפי החלטת המנהל.ת)

-תאריכי המפגשים: יתואמו מול כל בית ספר ולוח הזמנים המתאים עבורו.

 

מדוע להצטרף למסלול?

-בית ספר המעוניין לברר בינו לבין עצמו לגבי הפדגוגיה של מכוונות עצמית, ללא התחייבות ליישם זאת בבית הספר, אלא כתהליך של למידת צוות וזמן לחשיבה ופיתוח.

-בית ספר המעוניין לשהות בתהליך של למידה, בחווית הלומד ולא בחווית המלמד, לחוות אתגר, התמודדות עם מסע למידה באופן בלתי אמצעי, הזדמנות לתהליך אותנטי ובחירה של אתגר לפי צורך. האתגר של המורה – להפוך ללומד במכוונות עצמית, האתגר של בית הספר – להפוך לקהילה מקצועית לומדת.

-השתתפות בתהליך המונחה, דוגמה להנחיית מכוונות עצמית: יישום של למידה היברידית, הנחיית מסע למידה, הנחיית רפלקציות, דגש על תהליכים חברתיים-רגשיים, כולל גיבוש הצוות, הוראה ללא הקנייה.

 

תוכן המסלול:

-ספטמבר: מפגש עם צוות מוביל. תוצר של הפגישה : תכנון שנתי – בניית כלל הצוות כקהילה לומדת.

-אוקטובר – נובמבר: תהליכי העצמה ורווחה אישית וצוותית, בדגש על חיזוק תחושת השייכות ותהליכי בחירה הנובעים משיח צרכים.

-דצמבר – אפריל: בחירה וביצוע פרויקט צוותי – פרויקט אשר נבחר מתוך שיח וצורך משותף של הצוות.

-מאי – יוני: הצגת הפרויקט ורפלקציה על תהליך הלמידה במכוונות עצמית.