מכוונות עצמית בלמידה

מסלול מלא - מימוש

 

פרטים כלליים אודות המסלול:

-המסלול מתקיים בבית הספר לאורך שנתיים.

-היקף 90 שעות אקדמיות (75 בהנחייה חיצונית, 15 שעות בהנחייה פנימית של הצוות, לפי החלטת המנהל) – 60 שעות בשנה הראשונה, 30 שעות בשנה השנייה.

-תאריכי המפגשים: יתואמו מול כל בית ספר ולוח הזמנים המתאים עבורו.

 

מדוע להצטרף למסלול?

-בית ספר המעוניין ליישם את הפדגוגיה של למידה במכוונות עצמית – ברמת מימוש. 

בשלב הראשון הלמידה תתקיים במסגרת הצוות כקהילה מקצועית לומדת, בשלב השני הצוות יתנסה בהוראת למידה במכוונות עצמית עם התלמידים. בשלב השלישי הצוות ישתמש בפדגוגיה זו כדרך מרכזית להוראה בבית הספר, כולל שינוי סדירויות ושיח הערכה.

-השתתפות בתהליך מונחה, המהווה דוגמה להנחיית למידה במכוונות עצמית: יישום של למידה היברידית, הנחיית מסע למידה, הנחיית רפלקציות, דגש על תהליכים חברתיים-רגשיים, כולל גיבוש הצוות, הוראה ללא הקנייה.

 

תוכן המסלול:

-בשנה הראשונה בית הספר ייצור סדירויות, תהליך הכשרה של המורים ולאחר מכן גם של התלמידים, ערוצי שיתוף של ההורים. הכשרת הלבבות ויצירת שפה משותפת.

-שנה שניה מימוש מלא: בית הספר יפעל על פי למידה במכוונות עצמית: סדירויות, דרכי הוראה ולמידה, הערכה.

 

שנה ראשונה:

-יום היערכות באוגוסט: מפגש סדנאי והיכרות עם המושגים של למידה במכוונות עצמית.

-ספטמבר – אוקטובר: שיחות על דרכי הערכה, דרכי הנחייה, אבני דרך בלמידה במכוונות עצמית.

-נובמבר – דצמבר: בירור כוחות וצרכים. מיפוי הקיים בבית הספר – גילוי חוזקות, תחומי עניין, כבסיס לבניית סדירויות אותנטיות המתאימות לצרכי בית הספר. בירור הצורך – מה הצוות רוצה/צריך? מה העולם (קהילה, בי”ס, כיתה) צריך? 

-ינואר – אפריל: בניית תכנית פעולה – הגדרת שלבים, מטרות ביניים ויכולות נדרשות. ביצוע תו”כ רפלקציה (אישית, קבוצתית, של התהליך בתחנות קבועות ומול מטרות, שיחות אישיות עם המנטור, מטרות ביניים)

-מאי – יוני: שיתוף קהילה במהלך – תלמידים, הורים, קהילה רחבה והתנסות ראשונה עם התלמידים.

 

שנה שנייה:

-הפעלת הלמידה במכוונות עצמית: ההנחייה בשנה זו תהיה ממבט על, לפי צורך בית הספר.

-ליווי היישום היומיומי של הלמידה בכל הרמות: ליווי מורים, צוות מוביל, מנהל.